Begravelse 

Hvis et medlem af menigheden dør, kan de pårørende kontakte præsten eller en hyrde, som vil stå til rådighed for sjælesorg og forbøn. Menighedens ledelse vil desuden være behjælpelig med de praktiske ting ved planlægning og gennemførelse af begravelsen. 

 

Link til info i forbindelse med begravelse og dødsfald