Konfirmation

I LM-kirken konfirmerer vi som hovedregel unge i 7. klasse. Konfirmationen sker på baggrund af konfirmations forberedende undervisning i samarbejde med Skjern Bykirke, desuden et par weekender i samarbejde med andre LM frimenigheder.

Selve konfirmationen foregår ved en gudstjeneste med bekendelse og forbøn. Vi anbefaler desuden vores konfirmander at deltage på konfirmandkursus.

Link til info om konfirmandkursus