Bliv medlem / vedtægter

Du kan optages som medlem i LM-kirken i Skjern, såfremt du allerede er døbt eller døbes i menigheden i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og hvis du i tro og livsførelse bekender dig til Jesus Kristus i overensstemmelse med menighedens grundlag.

Dernæst skal du ønske at deltage i menighedens gudstjenester og skriftligt tilslutte dig §5 stk. 1 og 2 i LM-Kirkens vedtægter. 

Du kan blive medlem ved at kontakte en fra Hyrderådet.

Klik her for at se LM-kirkens vedtægter