GDPR

 LM-Kirken tager vi dina data og dine personoplysninger meget seriøst. 

Vi gør altid vores ypperligste i menighedsrådet og i hyrderådet, for at efterleve lovgivningen også på dette område.

Alle skabeloner ligger på kirkens intranet under GDPR.

I LM-kirken har vi fået hjælp fra LM's sekretariat i Hillerød, og det er muligt at læse mere om GDPR i Luthersk Mission ved at klikke på linket.

Hjælp til at forstå GDPR i Luthersk Mission på landsplan