Præst

Img 0158Vent2

Mathias Richard Jefsen-Hansen
Ånumvej 3
6900 Skjern
Tlf. nr. 2481 4971
praesten@lm-kirken.dk

Jeg er født i 1992, gift med Kathrine og far til Vilhelm og Solvej. Siden 1. august 2020 har jeg været ansat som præst og evangelist i LM-Kirken. I første omgang på deltid og siden 1. januar 2021 på fuld tid. 

Jeg holder af at formidle verdens bedste nyheder - at Jesus døde og opstod for at frelse os - gennem prædikener og undervisning. Men jeg holder også af at tale med mennesker om stort og småt og om, hvad der fylder netop hos den enkelte. Jeg brænder for, at mennesker møder Guds kærlighed i Jesus, lærer ham at kende og bliver hos ham. Det er jeg nemlig overbevist om, at vi alle har brug for.

Det livsnære og hverdagsnære interesserer mig mere end det teologisk nørdede. Derfor optager det mig meget, hvordan vi som kristne kan være Jesu vidner med det vi siger og gør, der hvor vi er i vores levede, uperfekte hverdagsliv.

Desuden er jeg ivrig kaffedrikker, fodboldentusiast og glad for frisk luft og spændende steder. Jeg er tilflytter og lytter nysgerrigt, hvis nogen fortæller om lokalhistorie.

Hyrderådet

Hyrderådet er menighedens øverste myndighed, og har ansvaret for menighedens åndelige ledelse, herunder forkyndelsen, kirkelige handlinger, medlemskontakt, sjælesorg m.m.

Enok 1000

Formand

Enok Sørensen
Dalvej 8 b
6900 Skjern
Tlf. nr. 2512 4199
hyrderaad@lm-kirken.dk

Torben D

Næstformand

Torben Dysager
Dalvej 2
6900 Skjern
Tlf. nr. 6161 1997
dysager@mail.dk

 

 

 

 

 

BILLEDE ER PÅ VEJ

 

 

 

 

 

 

Medlem

Henning Thorlund
Ø Smedegårdvej 3
6900 Skjern
Tlf. nr. 6126 3797
hethorlund@gmail.com

Menighedsrådet

Menighedsrådet opgave er, at tage hånd om praktiske og økonomiske forhold i menigheden.

Derudover skal menighedsrådet drage omsorg for menighedens liv og virke,

samt tjene til virkeliggørelsen af menighedens formål.

Silas

Formand

Silas Bonde-Petersen
Drosselvej 14, 6900 Skjern
Tlf. nr. 6169 3245

Lmkmenighedsraad@gmail.com

Daniel

Næstformand 

Daniel Ejnar Larsen
V. Marupvej 9, 6900 Skjern
Tlf. nr. 2757 3533
daniel.ejnar.larsen@gmail.com

Margit

Medlem

Margit Christiasen
Brinkvej 1, 6900 Skjern
Tlf. nr. 2071 0131
margit-rune@skjern-net.dk

Kathrine

Medlem 

Kathrine Jakobsen
Nørre Vognbjergvej 1, 6900 Skjern
Tlf. nr. 2911 0713
kathrine.henrik@gmail.com