Menighedsrådet

Menighedsrådet opgave er, at tage hånd om praktiske og økonomiske forhold i menigheden.

Derudover skal menighedsrådet drage omsorg for menighedens liv og virke,

samt tjene til virkeliggørelsen af menighedens formål.

 

Hyrderådet er repræsenteret til menighedsrådets møder, da menighedsrådet er underlagt hyrderådet der har vetoret.