Kasserer

Jens Kragh
Jens Kragh
Arnborgvej 6

Økonomi

LM-Kirken, Skjern drives udelukkende af frivillige gaver og af indtægten, som medlemskabet indbringer.

LM kirken i Skjern har konto:

  • Mobilepay: 181911 (kun til gaver)
  • Danske Bank: Reg. nr 9570, konto nr. 13525404
  • LM-Kirken Skjern har CVR NR. 36254289

Skattefradrag

Alle gaver er fradragsberettigede, hvis de indberettes til Skat. I 2024 gives der et fradrag op til 18.300 kr. pr. person.

Gavebrev

Et gavebrev er en aftale over 10 år, hvor du forpligter dig til at give et beløb til LM-kirken i Skjern.

Det kan enten være:

  • Et fast beløb.
  • En procentdel af din skattepligtige indkomst.
  • En procentdel af din bruttoindkomst, dog max 15 procent.

En gavebrevsaftale indgås skriftligt og gælder 10 år.

For yderligere information kontakt kassereren (Se under "kontakt")

Medlemsskab

Som medlem kan optages enhver, som allerede er døbt eller i menigheden døbes i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus i overensstemmelse med menighedens grundlag, som ønsker at deltage i menighedens gudstjenester, og som skriftligt tilslutter sig § 2 og § 3 i menighedens vedtægter for at følge dem i praksis.