Mathias Richard Jefsen-Hansen, Præst i LM-Kirken

Jeg er født i 1992, gift med Kathrine og far til Vilhelm. Indtil 31. december 2020 er jeg ansat i LM-kirken som præst på 25% sideløbende med, at jeg færdiggør mit speciale i teologi. Fra 1. januar 2021 er jeg ansat på fuld tid - 50% som præst og 50% som evangelist.

Jeg holder af at formidle verdens bedste nyheder - at Jesus døde og opstod for at frelse os - gennem prædikener og undervisning. Men jeg holder også af at tale med mennesker om stort og småt og om, hvad der fylder netop hos den enkelte. Jeg brænder for, at mennesker møder Guds kærlighed i Jesus, lærer ham at kende og bliver hos ham. Det er jeg nemlig overbevist om, at vi alle har brug for.

Det livsnære og hverdagsnære interesserer mig mere end det teologisk nørdede. Derfor optager det mig meget, hvordan vi som kristne kan være Jesu vidner med det vi siger og gør, der hvor vi er i vores levede, uperfekte hverdagsliv.

Desuden er jeg ivrig kaffedrikker, fodboldinteresseret og glad for frisk luft og spændende steder. Jeg er tilflytter og lytter nysgerrigt, hvis nogen fortæller om lokalhistorie.