Leif Bach Kofoed, Præst i LM-Kirken

Jeg blev født i 1944 og voksede op i en familie med tilknytning til Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm.

I 1970 fik jeg lærereksamen og ansættelse i Gilleleje skole, hvor jeg var indtil 1974, hvor jeg fik kald til at være med til at starte Sædding Efterskole. Her var jeg ansat frem til pensioneringen i 2006. Fra midten af 1970-erne har jeg virket som prædikant i LM og i LMU.

Siden 2015 har jeg været tilknyttet LM- kirken i Skjern som præst og sjælesørger. Det betyder, at jeg prædiker ved en gudstjeneste om måneden, har nogen undervisning og i øvrigt stiller mig til rådighed for samtaler, sjælesorg og skriftemål. Hertil kommer, at jeg er fast deltager i Hyrderådets møder.

Efter at vi er flyttet til Skjern deltager min kone og jeg i LM-kirken og LM-kredsen, som vi betragter som vores åndelige hjem.